• 1

Соопштенија

 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ +

  СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

  Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
 • Денови на Шопов +

  Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • 1

В.Д. Директор

Блага Спиридонова

(Библиотекар - советник)

 

Обработка на Монографски публикации

г-ѓа Жаклина Петрушева

г-ѓа Ирена Јорданова

Обработка на периодика

г-дин Роберт Ѓоргиев

Депозитно Одделение и музикалии

г-дин Сашко Неделков

Примо-издајно одделение за возрасни

г-дин Драги Коцевски

г-ѓа Сузана Стојанова

Примо-издајно одделение за деца

г-ѓа Милованка Тренчева

г-ѓа Гордана Георгиева

Примо-издајно одделение за студенти (универзитетски дел)

г-ѓа Вилма Јованова

(Виш библиотекар)

Книговодствено Одделение и Благајнички оддел

г-ѓа Анита Руменова

г-ѓа Соња Маневска

Одделение за заштита на библиотечен материјал

г-дин Драганчо Мијалков

Инфобус

г-дин Нушков Ѓоре

г-дин Зоран Мијалков

АОП

г-дин Драган Ѓоргиев

Технички персонал

г-ѓа Весна Јовановска

г-ѓа Лида Стојанова

г-дин Сашко Антонов