• 1

Соопштенија

 • Нашата агенда - на ваше информирање +

  Нашата агенда - на ваше информирање Ве очекуваме и во Детското Прочитај повеќе
 • Повелете утре на концерт на Градскиот хор во Амфитеатарот на Библиотеката +

  Повелете утре на концерт на Градскиот хор во Амфитеатарот на Библиотеката 18.07.2016 (понеделник) во 21:00 ч. Прочитај повеќе
 • Промоција на Библиографија за 30 години - творештво на Трајче Кацаров со 30 љубовни ,,Песни за Таја" +

  Промоција на Библиографија за 30 години - творештво на Трајче Кацаров со 30 љубовни ,,Песни за Таја Утревечер, 14.07.2016 год., 21:00 ч., Прочитај повеќе
 • Прес конференција по повод почетокот на „Бесплатната летна школа“ на библиотеката +

  Прес конференција по повод почетокот на „Бесплатната летна школа“ на библиотеката НУ-УБиблиотека „Гоце Делчев“ од денес Прочитај повеќе
 • Купи книга....сончај се, читај и уживај! Лето 2018! +

  Купи книга.... сончај се, читај Прочитај повеќе
 • 1
 • 2

Проекти за 2017, одобрени и финансирани

од Министерството за Култура на РМ

 

Библиотечна дејност

 • Библиотекарско катче за слепи лица
 • Во светот на бајките
 • Библиотека на тркала – ИНФОБУС
 • Книга до инвалидизирани, неподвижни и изнемоштени лица
 • Летна школа за литература, уметност и култура, „Библио-арт“
 • Меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ 23 април
 • Млади библиотекари Набавка на монографски публикации
 • Ноќ со Андерсен
 • Обука на библиотекари на користење на програмската поддршка COBISS3
 • Подврзување на периодични публикации - обработка, депонирање и чување на документација
 • Активности за популаризација на книгата - промовирање и презентирање на тековната книжна продукција на новооткупените книги кои се проект на Владата на РМ
 • Ревалоризација, афирмација и каталогизација на три значајни збирки: Ретки книги, Старопечатени книги и Отомански ракописи

Издавачка дејност

 • „Традициски верувања и обредна пракса околу раѓањето кај овчеполците“, Трајан Ристовски
 • „Азбучник на старата книжевност“, Добрила Миловска
 • „Ранохристијанските сакрални објекти од сливот на реката Брегалница“, Миланчо Миленковски НУ Музеј на сов

Меѓународна соработка

 • Промоција на стари и ретки книги на старотурски и на старословенски јазик во библиотеката во Истанбул, Турција
 • Учество на Конференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и библиотеки - ИФЛА во Вроцлав, Полска

Инвестициско одржување

Промена на надворешна столарија

Проекти за 2015, одобрени и финансирани

од Министерството за Култура на РМ

Проекти од Годишната програма за работа на НУ-УБ „Гоце Делчев“ - Штип

       1. Ноќ со Андерсон

       2. Книгата - мост на пријателството

       3. Книга до инвалидизирани-неподвижни и изнемоштени лица

       4. Мобилен информатички и комуникациски центар - ИНФО-БУС -

       можност за нудење услуги за земјоделци во руралните средини

       (за одржување на возилото)

       5. Обука на библиотекари за користење на програмската подршка COBISS 3

       6. Набавка на монографски и сериски публикации

       7. Саем на книгата

Проекти од национален интерес во културата во областа на литературата и издавачката дејност за 2015 година.

       1. „Ракописни збирки во Македонија“ на Добрила Миловска

       2. „Афтографи на македонски книжевници во XV и XVI век“

                                                       на Милена Ристова Михајловска

Проекти за 2014, одобрени и финансирани

од Министерството за Култура на РМ

Проекти од Годишната програма за работа на НУ-УБ „Гоце Делчев“ - Штип

       1. Ноќ на Андерсон

       2. Книга до инвалидизирани и неподвижни лица

       3. Книгата - мост на пријателството

       4. Мобилен информатички и комуникациски центар - ИНФО-БУС -

       можност за нудење услуги за земјоделци во руралните средини

       5. Обука на библиотекари за користење на програмската подршка COBISS 3

       6. Набавка на монографски и сериски публикации

       7. Подврзување на периодични публикации - обработка,

       депонирање и чување на документацијата

       8. Заштита на книги со раритетна вредност - заштитно конзерваторски основиПроекти од национален интерес во културата во областа на литературата и издавачката дејност за 2014 година.

       1. „Волшебниот свет на книгата“ на Жаклина Петрушева