Соопштенија

 • Согласност за нацрт годишна програма на Националната установа +

 • Одлука за работно време летен период 2023-та +

 • Литературен конкурс за ЕСЕЈ на „Поетските љубови, маки и сонувања по родното место на Ацо Шопов“ +

  ПОГЛЕДИ ГО КОНКУРСОТ НА СЛЕДНИОВ Прочитај повеќе
 • Jавен оглас и пријава за вработување во НУУБиблиотека „Гоце Делчев„-Штип +

  ЛИНК ДО ОГЛАС ЛИНК ДО Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2022“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1_2Образец за финансиски извештај за Инвенстиции
Библиотекарско катче за слепи лица
Извештај до инвалидизирани лица
Извештај Летна Школа
Извештај Материјални трошоци  
Извештај за електрична енергија и вода  
Извештај за ИНФО БУС  
Извештај за Меѓуопштински конкурс за млади библиотекари  
Извештај за набавка на монографски периодични публикации  
Извештај за подврзување на периодични публикации
Извештај за проект денови на Шопов
Извештај за проект обука на библиотекари за користење на програмска подршка COBISS 3
Извештај za Ноќ со Андерсен 2018
Извештај Задар
Приходи и расходи на посебни сметки