• 1

Соопштенија

  • Денови на Шопов +

    Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
  • 1

Предавање за улогата на визуелната сфера во современата епоха и начините на кои новите медиуми влијаат врз формирањето на свеста.

Поетско сеќавање во чест на роднокрајниот поет Шукри М. Рамо

ПРОМОЦИЈАТА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП, 8.11.2018

Промоција на две книги со наслов „Штипски спортски промотори“ и „Штипскиот спорт и спортистите во дневниот и периодичен печат“

И З В Е С Т У В А Њ Е

ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР „МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“,

ШТИП 2018 ГОДИНА