• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИСРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2021“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИСРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2021“ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • Проектот „Македонски учиме, француски читаме - култура спојуваме и развиваме“ +

  Проектот „Македонски учиме, француски читаме - култура спојуваме и развиваме“ Почитувани корисници, ве известуваме дека Прочитај повеќе
 • електронско пријавување на мито и корупција +

  електронско пријавување на мито и корупција Почитувани граѓани,читатели, посетители Нацонална Установа Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
Листа на постапки за доделување на договори за јавни набавки Број на оглас Предмет на договорот за јавна набавка Датум на објава Вид на постапка Статус на постапката 02/2018 Опшивање на надворешна столарија за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“- Штип. 19.02.2018 Барање за прибирање на понуди Одлуката е јавно објавена 01/2018 Лесно масло за горење (нафта за затоплување) за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип 19.02.2018 Барање за прибирање на понуди Одлуката е јавно објавена 04/2017 Надворешна столарија за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“- Штип 31.03.2017 Барање за прибирање на понуди Одлуката е јавно објавена 03/2017 Печатење на книги запотребите на НУ-УБ „ГоцеДелчев“ Штип – (повторена постапка) 20.03.2017 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 02/2017 Печатење на книги за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип 17.03.2017 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 01/2017 Лесно масло за горење (нафта за затоплување) за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип 17.03.2017 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 05/2016 Набавка на мебел за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип. 25.10.2016 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 04/2016 Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ (поливинилхлорид) под за потребите на НУ – Универзитетска Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип 20.09.2016 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 02/2016 Лесно масло за горење за потребите на НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип 16.06.2016 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 02/2015 НАБАВКА НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) 21.12.2015 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена 01/2015 набавка на масло за греење екстра лесно (ЕЛ-1) 02.04.2015 Барање за прибирање понуди Одлуката е јавно објавена

Најнови Книги