• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИСРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2021“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИСРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2021“ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • Проектот „Македонски учиме, француски читаме - култура спојуваме и развиваме“ +

  Проектот „Македонски учиме, француски читаме - култура спојуваме и развиваме“ Почитувани корисници, ве известуваме дека Прочитај повеќе
 • електронско пријавување на мито и корупција +

  електронско пријавување на мито и корупција Почитувани граѓани,читатели, посетители Нацонална Установа Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3

Документи на Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“-Штип

 

Статут

Statut na NUUBGDST 2018 dopolnuvanje

Колективен договор

Колективен договор за култура ( 19/08/2020 )

Правилник за внатрешна организација ( 18/08/2020 )

Правилник за систематизација (од 21.01.2016-актуелен)

Павилник за внатрешна организација (од 21.01.2016-актуелен)

Правилник за систематизација (18/08/2020)

Функционална Анализа (18/08/2020)

Правилник за библиотечен материјал

Правилник за утврдување на критериумите и постапките за отпишување на библиотечен материјал

Годишен извештај за посредување на информаци (за 2018)

Кодекс за административни службеници,Сл. весник на РМ, бр. 183 од 02.12.2014 година

Интерни процедури за спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите2021

Годишен план за спречување на корупција 2021

Најнови Книги